Istnieje możliwość całościowego lub częściowego poprowadzenia przez nas Projektu IT.

W zakres usługi i kompetencji wchodzą:

 • definiowanie potrzeb
 • pilotaże wdrożeń
 • poszukiwanie nowych rozwiązań
 • współpraca z działem developerskim
 • tworzenie ofert zgodnie z wymaganiami Klienta
 • przygotowywanie projektów na podstawie ofert i wizji lokalnych
 • kontrola zatwierdzonego budżetu w trakcie realizacji inwestycji
 • zarządzanie finansami prowadzonych projektów
 • tworzenie dokumentacji powykonawczej projektu
 • kontrola umów i zamówień
 • nadzór nad realizacją harmonogramu i kontrola postępu prac
 • koordynacja realizacji
 • czynny udział w negocjacjach z podwykonawcami i dostawcami