Istnieje możliwość całościowego lub częściowego poprowadzenia przez nas Projektu IT.

W zakres usługi i kompetencji wchodzą:

– pilotaże wdrożeń, poszukiwanie nowych rozwiązań i potrzeb
– współpraca z działem developerskim
– tworzenie ofert zgodnie z wymaganiami Klienta
– przygotowywanie projektów na podstawie ofert i wizji lokalnych
– kontrola zatwierdzonego budżetu w trakcie realizacji inwestycji
– zarządzanie finansami prowadzonych projektów
– tworzenie dokumentacji powykonawczej projektu
– kontrola umów i zamówień
– nadzór nad realizacją harmonogramu i kontrola postępu prac
– koordynacja realizacji
– czynny udział w negocjacjach z podwykonawcami i poddostawcami