Oferujemy prowadzenie w pełnym zakresie lub w części Projektu IT.

W zakres usługi i kompetencji wchodzą:

 • definiowanie potrzeb,
 • pilotaże wdrożeń,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • współpraca z działem developerskim,
 • tworzenie ofert zgodnie z wymaganiami Klienta,
 • przygotowywanie projektów na podstawie ofert i wizji lokalnych,
 • kontrola zatwierdzonego budżetu w trakcie realizacji inwestycji,
 • zarządzanie finansami prowadzonych projektów,
 • tworzenie dokumentacji powykonawczej projektu,
 • kontrola umów i zamówień,
 • nadzór nad realizacją harmonogramu i kontrola postępu prac,
 • koordynacja realizacji,
 • czynny udział w negocjacjach z podwykonawcami i dostawcami.