Realizacja kontaktów w charakterze kierownika/ inżyniera realizacji kontraktu branży teleinformatycznej.

 • analiza i weryfikacji dokumentacji dotyczącej Inwestycji,
 • opracowania koncepcji oraz doboru optymalnych rozwiązań technicznych,
 • zarządzenia projektem oraz nadzór nad pracami prowadzonymi na Inwestycji i terminową realizacją Kontraktu,
 • raportowanie Zleceniodawcy o bieżącym stanie Kontraktu i ewentualnych ryzykach,
 • aktualizacja budżetu oraz harmonogramu Inwestycji / Kontraktu (weryfikacja kosztów poniesionych, planowanie kosztów i przychodów),
 • nadzór nad weryfikacją i zatwierdzaniem faktur od dostawców oraz protokołów przerobowych i faktur od podwykonawców, realizujących prace i usługi na zlecenie Zleceniodawcy,
 • nadzór nad zamawianiem niezbędnych do realizacji Kontraktu materiałów i usług,
 • udział w negocjacjach z dostawcami i podwykonawcami, mającymi realizować prace, usługi i dostawy na potrzeby Kontraktu,
 • nadzór nad wykonywaniem i prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji,
 • udział w naradach i należyte reprezentowanie Zleceniodawcy i interesów Zleceniodawcy,
 • przygotowanie i udział w odbiorach Inwestycji w tym czynny udział implementacji, wdrożeniach oraz testach,
 • propagowanie i kontrola zasad bezpieczeństwa prowadzenia robót przy wsparciu służb BHP,
 • nadzór bezpośredni nad wykonywaniem prac i dostaw podczas realizacji Kontraktu.